Vodiči POZOR! Polícia vám po novom bude môcť odobrať odtlačky aj pri bežnej kontrole!

Ministerstvo vnútra prišlo s kontroverznou novelou zákona. Novinku už odobrila vláda, pričom materiál musí ešte prejsť parlamentom. Nový zákon má platiť od decembra, pričom cieľom má byť „jednoduchšie vyhľadávanie osôb v informačných systémoch.

 

V praxi to znamená, že odobrať prípadne naskenovať vaše odtlačky prstov budú mať policajti právo hoci aj pri bežnej kontrole dokladov.

„Navrhovaná kompetencia v zákone o Policajnom zbore by mala umožniť policajtom snímať odtlačky kvôli automatizovanému vyhľadávaniu a porovnávaniu v informačných systémoch polície, predovšetkým v Schengenskom informačnom systéme,” Startitup o tom informovala Kancelária ministra vnútra.

Zosnímané odtlačky prstov sa podľa rezortu nebudú ďalej uchovávať, použijú sa len jednorazovo na overenie totožnosti kontrolovanej osoby. Táto kompetencia sa bude uplatňovať napríklad pri podozreniach, že osoba používa inú identitu alebo odcudzené doklady a podobne.
„Nová kompetencia pre policajtov vyplýva z nových nariadení Európskej únie upravujúcich interoperabilitu medzi rôznymi systémami, ktoré umožňujú automatizovane porovnávať odtlačky pre nájdenie záznamu o osobe v systéme,” informuje rezort.

Primárnym cieľom má byť eliminácia bezpečnostných rizík pri nedokonalom vyhľadávaní v pátracích systémoch na základe štandardných alfanumerických údajov. Tie zahŕňajú meno, priezvisko a dátum narodenia, keďže osoby si menia identifikačné údaje, používajú viacero identít alebo cestujú bez dokladov.

V súčasnosti má k dispozícii takúto technológiu hraničná a cudzinecká polícia, ktorá 26 mobilných zariadení používa napríklad pri kontrole vo vlakoch na schengenskej hranici na základe zákona o pobyte cudzincov. Mobilnými zariadeniami budú teda vybavené aj ďalšie policajné zložky.

Zdá sa, že slučka okolo osobných slobôd jednotlivca sa každým dňom uťahuje. Len nedávno sme informovali, že v blízkej dobe vám policajti môžu zobrať doklady za nedoplatok na daniach, výnimkou nebude ani zadržanie súkromného vozidla pri nezaplatení pokuty. Nech žije takzvaná liberálna demokracia!

You Might Also Like