Viete, čo bude znamanať Matovičove “vypnutie krajiny” tzv. blackout? Nie je to vôbec žiadna sranda!

Naozaj hrozí Slovensku blackout – úplné vypnutie krajiny?

 

Prevažná väčšina ľudí by musela zostať doma. Nemohli by ísť ani len von so psom. V podstate by fungovali len zásobovacie a záchranné služby, ktoré by ľuďom dodávali stravu a základné potreby. Tento stav by trval najmenej tri týždne.

Približne takto si premiér Igor Matovič  predstavuje “blackout” – vypnutie Slovenska.

“Naozaj stojíme pred týmto rozhodnutím (vyhlásiť blackout). Medicínsky sme dokázali vírus zraziť opatreniami na kolená. Na druhej strane je priebeh rozšírenia ochorenia v SR v podstate ‘sploštený’. To sú však spojené nádoby. Ak medicínsky vírus stlačíme na minimum, aby sme chránili životy, ekonomiku priškrtíme, držíme ju pod krkom, karanténa trvá veľmi dlhú dobu. Ekonomika je rovnako ako vírus na kolenách. Sme v tejto situácii,” zdôraznil predseda vlády.

Upozornil, že ako krajina môžeme byť aj za rok, ak nebude vyvinutá vakcína, v takom móde, ako sme dnes. “A to je dlhodobá ekonomická smrť. Je to môj názor, aj názor viacerých ekonómov,” povedal Matovič.

 

O výnimočnom stave sa píše aj v legislatívne, konkrétne v zákone o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (Zákon č. 227/2002 Z. z.).

 

Toto môže vyžadovať štát počas výnimočného stavu:

 

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené miesto,

b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti alebo udržiavania verejného poriadku,

c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a na umiestnenie zátarás a zábran proti davu,

d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam odovzdaním zbraní a streliva do povinnej úschovy ozbrojených zborov,

e) zakázať vjazd motorových vozidiel alebo obmedziť ich používanie na súkromné účely a na podnikanie,

f) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

g) obmedziť doručovanie poštových zásielok,

h) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase,

i) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

j) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

k) podriadiť vydávanie tlače povoľovaniu, obsah tlače a vysielania rozhlasu a televízie podriadiť zavedením cenzúry a zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

l) zakázať uplatňovanie práva na štrajk.

 

 

 

Prečítali ste si článok až do konca? Zaujal Vás? Potom môžte prácu redaktora odmeniť tým, že dáte článku na Facebooku lajk alebo ho budete zdieľať ďakujeme.

 

zdroj: lewik.org

 

You Might Also Like