Už je to oficiálne! Včela bola vyhlásená za najdôležitejšiu živú bytosť na našej planéte!

AKO UVIEDLI THE GUARDIAN V ROKU 2008, NA SCHÔDZI KRÁĽOVSKEJ GEOGRAFICKEJ SPOLOČNOSTI V LONDÝNE VYHLÁSIL EARTHWATCH INSTITUTE VČELY ZA NAJCENNEJŠÍ ŽIVOČÍŠNY DRUH NA TEJTO PLANÉTE. KEBY DNES ZMIZLI VČELY, ĽUDSTVO BY ICH VEĽMI RÝCHLO NASLEDOVALO!

Bzučia okolo uší a občas aj bolestivo poštípu. No dávajú nám aj chutný med. Aj také sú včely. Pre prežitie celého ľudstva sú absolútne nezastupiteľné. Opeľovaním kvetov, zeleniny, ovocia i olejnín nám zabezpečujú na stoloch až tretinu všetkého jedla.

Opeľujú tri štvrtiny všetkých kvetov, zvyšok pripadá na čmeliaky a iný hmyz. Keby zmizli, o pár rokov máme problém aj s obilím či ryžou, ktoré inak opeľuje vietor. Rozvracanie lúčnych ekosystémov by naštartovalo rozpad pevninských spoločenstiev aj iných rastlín i živočíchov.

Znie to ako poplašná správa, ale je to realita. Teda v prípade, pokiaľ sa ľudstvo nezačne k svojim malým okrídleným pomocníkom správať starostlivejšie ako doteraz. Na Slovensku ešte počty včiel chovaných ľuďmi stúpajú. A rastie tu aj počet včelárov. No vo svete je to naopak. Podľa štúdií OSN počty včiel klesajú a niekde už dochádza aj k problémom s opeľovaním. Je za tým hlavne využívanie pesticídov v poľnohospodárstve. No i globálne otepľovanie, ktoré presúva škodcov i predátorov včiel do nových teritórií. Pohodliu včiel neprospieva ani to, keď sa tradičné včelárstvo s prezimovávaním i liečením včiel mení na ich priemyselné využívanie bez rešpektu k prírode.

Vedci a odborníci na život v prírode pridali včely na zoznam druhov odsúdených v blízkej budúcnosti na vyhnutie, pokiaľ ľudstvo ohľadom svojho najcennejšieho hmyzu niečo neurobí.

DÔLEŽITOSŤ VČIEL

Strata včiel by bola pre ľudstvo katastrofou, pretože sú nenahraditeľné. Vzťah medzi včelami a kvitnúcimi rastlinami je jednou z najrozsiahlejších, najharmonickejších a vzájomne najzávislejších kooperácií na planéte.

Vzťah trvajúci už takmer 100 miliónov rokov viedol k množeniu bohatej diverzity druhov a prispel tiež k vzostupu ľudského druhu na Zemi.

Včiel existuje viac ako 20 000 druhov. Prevažná väčšina z nich žije v úľoch. Ich veľkosť sa pohybuje v rozmedzí od 2 mm do 4 cm a neprispôsobujú sa dobre novým druhom rastlín.

75% potravinárskych plodín vytvárajúcich semená a plody, ktoré konzumujeme, podlieha vplyvu, aspoň čiastočne, opelenia.

87 hlavných potravinových plodín na celom svete je úplne alebo čiastočne závislých na opelení. Tie zasa kŕmia tisícky druhov zvierat a vtákov. Sú hlavným dôvodom diverzity rastlinných druhov.

Pokles včelej populácie by podľa správ Organizácie OSN pre potraviny a poľnohospodárstvo (FAO) nepriaznivo ovplyvnil hlavné plodiny, akými sú napríklad káva, kakao, mandle, paradajky a jablká.

Med ako najstaršie známe a zároveň najzdravšie sladidlo bol vyhľadávaný už od dávnych čias. Celkový export len u popredných med produkujúcich štátov predstavoval v roku 2009 objem 2,4 miliardy dolárov.

Ide o ďalší obrovský zdroj potravy, ktorý by s včelami jednoducho zmizol.

Finančne vyjadrená hodnota plodín celého sveta, ktoré sú priamo závislé na opeľovačoch, sa pohybuje v rozpätí 235 až 577 miliárd dolárov ročne.

Bol to bezplatný dar prírody. Spoliehať sa na umelý proces je takmer nemožné. Jediný spôsob, ako sa z toho dostať, je podporiť proces vedúci k prirodzenému opeľovaniu.

ODLESŇOVANIE A PESTICÍDY

Spustili sme už procesy, ktoré môžu v nie tak vzdialenej budúcnosti viesť k vyhynutiu hlavného opeľovača planéty a s ním aj nespočetného množstva ďalších druhov, vrátane človeka.

Potreba živiť stále zvyšujúcu populáciu viedla k používaniu metód na zvýšenie produkcie za každú cenu, predovšetkým k rúbaniu stromov pre získanie poľnohospodárskej pôdy a k čoraz väčšiemu používaniu pesticídov.

40% opeľovačov spomedzi bezstavovcov, najmä včely, čelí vyhynutiu.

To viedlo k prudkému poklesu populácií tak divých, ako aj domestikovaných včiel. V niektorých častiach Zeme boli zdecimované obrovské populácie.

ŠKODCOVIA, CHOROBY A MOBILY

Nepriaznivý vplyv na včely mal v niektorých oblastiach prenos škodcov a patogénov z iných častí sveta z dôvodu globalizácie.

Vina sa kladie aj vlnám vytváraným mobilnými telefónmi. Švajčiarsky Federálny technologický inštitút hovorí, že včely sú dezorientované vlnami, emitovanými počas volaní.

Biológ Daniel Favre a ďalší výskumníci, ako bolo uvedené v The Australian, predložili dôkazy dokazujúce, že včely boli pri vystavení elektromagnetickým vlnám rušené a varovali ostatné včely.

Je tiež bezprostredne nevyhnutné prijať úplný zákaz používania pesticídov, najmä neurotoxínov a používať prírodné alternatívy. Nevyhnutnosťou v poľnohospodárstve sú postupy priaznivé pre opeľovače.

Pestovatelia si musia byť vedomí toho, že opeľovače potrebujú konkrétne plodiny a podľa toho konať. Musia sa chrániť lokality divej prírody.

Poľnohospodári môžu diverzifikovať farmy, aby vytvárali vždy dostupnú potravu pre včely. Treba podporiť obnovu ekologicky priateľských postupov. Tak sa zachovajú lokality pre našich nenahraditeľných opeľovačov.

 

Zdroj: themindunleashed.com

You Might Also Like