Test: Ako milujete a koho v láske potrebujete. Neuveríte, ale farby môžu povedať mnoho o tom, ako milujeme.

Neuveríte, ale farby môžu povedať mnoho o tom, ako milujeme.  Vášnivo, šialene, prirodzene, nežne…

Zistite svoju charakteristickú milostnú energiu pomocou tohto testu, zostaveného parížskou somatopsychoterapeutkou Frédérique Pétorin.

Návod

Tento test vyžaduje, aby ste sa dočasne oslobodili od už zaužívaných podvedomých predstáv, ktoré napríklad spájajú červenú farbu s vášňou. Skrátka si prezrite farebnú paletu a vyberte si jednu farbu. Mali by ste cítiť osobitné spojenie práve s tou danou farbou, ktorú si vyberiete.

 

RUŽOVÁ

city

Táto farba symbolizuje absolútnu, idealistickú a romantickú lásku, ktorej sa oddáte telom i dušou. Keď milujete, nemôže vás nič zastaviť. Usilujete sa o posvätený zväzok a radšej zostanete sami, než by ste si začali s niekým, kto sa o vás skutočne nezaujíma.

sex

Sex prežívate ako na fyzickej, tak na kozmickej úrovni, dá sa hovoriť o tantrickej sexualite. V spojení s ďalšími hodnotami vám to umožňuje súznieť s celým svetom, poskytuje vám pocit stotožnenia s ním.

koho potrebujete

Blízku dušu usilujúcu o absolútnu vášeň. Toho, kto sa vie vzniesť nad zem a skutočne to tiež robí. Kto sa odáva celý a je schopný dosiahnuť rovnakých úrovní vedomia.

zlučiteľné farby

Červená, ktorá vám umožní pridržať sa na zemi. Oranžová, ktorú môžete strhnúť svojou vášňou. A samozrejme ďalšia ružová.

ČERVENÁ

city

Táto farba je symbolom matky Zeme. Ste radi potrební. Matersky sa o partnera staráte a každý deň upevňujete váš zväzok. Napĺňa vás odovzdanosť partnerovi, stráženie jeho pohodlia. Ste oporou, utešujete, vaše bydlisko je azylom.

sex

Sex je pre vás konaním poskytujúcim vám celistvosť, obnovujúcim a pridávajúcim sily. Vaše sexuálne vzťahy sú veľmi nežné. Tejto hostiny tela i ducha sa zúčastňuete všetkými citmi.

koho potrebujete

Toho, kto ocení vašu starostlivosť, pritom však vie byť nezávislý, má charakter a usiluje sa o pevný vzťah, ideálne o vytvorenie rodiny.

zlučiteľné farby

Modrá, ktorá je citlivá, má umelecké sklony a vie, čo je to oddanosť. Zelená – štedrá, sentimentálná a vnímavá, vediac oceniť, keď ju niekto rozmaznáva a stará sa o ňu. Fialová, zodpovedná a seriózna; s ňou môžete vytvoriť aj rodinu.

ORANŽOVÁ

city

Toto je farba symbolizujúca prúd a nebezpečenstvo hroziace výbuchu emócií, farba stelesňujúca radosť zo života, energiu a nadšenie. Či už v okúzľujúcich krátkych známostiach alebo dlhodobom vzťahu, vždy sa ukazujete ako partner milujúci impulzívne, ako extrovert usilujúci o rozkoš. Milujete bez miery, ale tiež bez drám.

sex

Sexom vyjadrujete svoju lásku k životu, hýrite energiou, bavíte sa s partnerom. Rozkoš vás oslobodzuje, poskytuje vám možnosť trochu obmedziť príval emócií.

koho potrebujete

Niekoho, kto nie je menej sexuálne zameraný ako vy, alebo kto čaká, až ho prebudíte. Partnera spájajúceho v sebe pohyb, dobrodružstvo, sviatok, partnera, ktorý sa vyhýba rutine a nezamyšľa sa večne sám nad sebou, takého, ktorý veci „nekomplikuje“.

zlučiteľné farby

Iná oranžová, s ktorou dokážete šliapať na plyn až do úplného vyčerpania. Červená, s ktorou by vaše emócie dostali priechod. Elegantne modrá, aby ste realizovali svoje nadanie.

ŽLTÁ

city

Farba symbolizuje živú predstavu, reputáciu a miesto v spoločnosti. Veľkú pozornosť venujete oblečeniu, spôsobom, kultúre a rovnako tak aj postaveniu. Vaša láska je racionálna, avšak ste zvodcom. Zbožňujete flirt a ešte radšej upadáte v nadšenie a rovnako tak radi ho budíte.

sex

Opierate sa viac o rozum než o city a pred realitou dávate prednosť vlastným fantáziám. Sex – áno, ale najprv nech trochu snívate.

koho potrebujete

Vychovaného, ​​skvelého a mocného partnera. Osobnosť vyvolávajúcu úctu, závisť i nadšenie. Ktorého si želajú všetci, ale ktorého sa iba vám podarilo zviesť. Takého, ktorým sa môžete blysnúť v spoločnosti.

zlučiteľné farby

Iná žltá, slnečné a ambiciózné stvorenie, ktoré vám dodá vyrovnanosť. Fialová – náročná, efektná a milujúca sila.

ZELENÁ

city

Zelená symbolizuje city, hlbokú, štedrú a nežnú lásku. Dávate a delíte sa v úsilí o symbiózu. Keď sa zamilujete, ste v tom ponorení celí. Ste vyrovnaní, dôverčiví a trošku naivní, na partnerovi vidíte len jeho dobré stránky a ste ochotní vydať sa zo všetkého bez ohľadu na čokoľvek, občas až príliš. Ste pozorní a starostliví a máte za to, že tomu, koho milujete, musíte byť tiež priateľom.

sex

Bez citu pre vás sex neexistuje. Ak sú city silné a vzájomnej, stáva sa sex sviatkom, splynutím duší i tiel.

koho potrebujete

Sentimentálneho, altruistického idealistu, ktorý lásku pokladá za cieľ aj prostriedok a s ktorým môžete zdieľať čokoľvek. Niekoho, pred kým sa môžete úplne otvoriť bez strachu, že vás odsúdi alebo zraní.

zlučiteľné farby

Modrá. Citlivá, intuitívna a idealistická. Zelená, spriaznená duša. Červená, spoľahlivá, vnímavá a štedrá.

MODRÁ

city

Modrá farba symbolizuje intuíciu a umelecké sklony. Ste veľmi citliví a tomu, čo cítite, dôverujete. Ste tiež extrovert, ktorý svoju lásku vyjadruje originálne. Láska vás musí inšpirovať, dávať vám krídla a byť oblasťou búrlivých, ale priezračných vzťahov.

sex

Radi sa rozprávate pred, pri aj po sexe. Vaša tvorivá energia nachádza v sexe prirodzený výraz a núti vás uvedomiť si svoju telesnosť, zatiaľ čo obvykle žijete prevažne hlavou.

koho potrebujete

Spontánneho, prirodzeného partnera, citlivého a pripraveného oceniť vašu originalitu a rozšíriť kvôli vám hranice svojich zvykov a predstáv. Niekoho, kto sa s vami bude štedro deliť o vlastné skúsenosti.

zlučiteľné farby

Oranžová – avanturista a nadšenec. Červená, ktorá vami bude nadšená, bude si vás pestovať a rozmaznávať. Ružová, ktorá vás bude inšpirovať a s ktorou budete mať srdečný vzťah.

FIALOVÁ

city

Symbol sebakontroly a autority. Ovládate sa, krotíte svoje city aj impulzy. Radi si vyberáte, radi rozhodujete a riadite. V láske ste opatrní. Máte sklon k pevným vzťahom, radšej s partnermi, ktorí očakávajú, že budete rozhodovať a tiež ich chrániť. Radi stanovujete rámec a dbáte, aby ho partner neprekračoval.

sex

Máte ľahký sklon k dominancii. Zadáte tón a snažíte sa uchovať si kontrolu nad situáciou. Sex je tým vzácnym okamihom, kedy odkladáte brnenie a otvárate sa citom.

koho potrebujete

Zdržanlivého, poddajného partnera, najlepšie vami úplne nadšeného. Vyhýbate sa extrovertom, hľadačom dobrodružstva a zvodcom.

zlučiteľné farby

Červená poskytujúca pocit bezpečia. Žltá, žiarivá a veľkosvetská. Ružová, schopná vám vnuknúť lásku na prvý pohľad a preraziť vaše brnenie.

Striebristá

city

Farba symbolizuje prijatie a schopnosť počúvať sám seba. V láske predstavuje čistú ženskosť, nezávisle na tom, či si ju zvolí muž či žena. Ste citliví a chápete city iných, vyžarujete mäkkú a svetlú energiu, ktorá vábi, upokojuje a okúzľuje.

sex

Nežnosť, vycibrenosť, fantázia, schopnosť prežívať a vyjadrovať svoj ženský základ. Sex je pre vás alchýmiou, v ktorej sa vzájomne dopĺňajú dva protipóly.

koho potrebujete

Citlivého, vnímavého a dostatočne zrelého partnera, ktorý bude chápať svoje vlastné i vaše ženské založenia. Dôvera medzi vami musí byť úplná a komunikácia ľahká, živá a vynaliezavá.

zlučiteľné farby

Zelená – pre svoju citlivosť. Modrá pre fantáziu, cit pre krásu a vycibrenosť. Ružová kvôli symbióze srdca, tela i ducha.

 

 

Prečítal si si článok až do konca? Zaujal ťa? Potom môžeš prácu redaktora odmeniť tým, že dáš článku na Facebooku lajk alebo ho budeš zdieľať ďakujeme.

You Might Also Like