Strach v Trnavej Hore: Medvedica s 3 mladými lozí do záhrad

Neželané návštevy. Do záhrad chodia ľuďom líšky, divé svine, ale aj medvede.

Starosta Trnavej Hory (okr. Žiar nad Hronom) Pavel Kravec pozval Jaroslava Slašťana, odborníka na našu najväčšiu šelmu, aby obyvateľom vysvetlil, ako sa majú správať pri kontakte s chlpáčom. Trnavú Horu pravidelne navštevuje medvedica s 3 odrastenými mláďatami.

Ako prvá šelmu v obci zbadala zamestnankyňa železníc. „Ráno, okolo piatej, išla po chodníku na prvý vlak a medveďa uvidela asi 8 metrov od seba. Veľmi sa zľakla,“ prezradil starosta Pavel Kravec. Ochranca prírody Jaroslav Slašťan obyvateľom Trnavej Hory predstavil druhy a výskyt medveďov, ako aj históriu vzťahu človeka k tejto šelme.

„Venoval som sa aj škodám, ktoré spôsobuje na včelstvách a hospodárskych zvieratách a tiež útokom na ľudí. Obyvatelia sa dozvedeli, ako sa správať pri stretnutí s medveďmi a akých chýb sa vyvarovať,“ priblížil Slašťan. „O pomoc pri riešení problému s medveďmi sme požiadali príslušný Lesný úrad v Žiari nad Hronom,“ uzavrel starosta Pavel Kravec.

Čo robiť pri stretnutí so šelmou

Jaroslav Slašťan, ochranca prírody

– Ak spozorujete medveďa ako prvý a on vás neregistruje, najistejšie je ostať ticho, nepohnute stáť a pozorovať jeho správanie. Nepodľahnite panike. V žiadnom prípade nebežte, ani nerobte prudké pohyby a ustupujte pomaly smerom, odkiaľ ste prišli, a neustále pozorujte správanie medveďa.

You Might Also Like