Slováci, dávajte si veľký pozor: V tomto výrobku sa nachádza ORTUŤ!

Štátna veterinárna a potravinová správa Českej republiky (ŠVPS ČR) upozornila prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky na nevyhovujúci výrobok, ktorý sa môže nachádzať aj na slovenskom trhu.

V priebehu kontroly zdravotnej nezávadnosti výrobkov sa objavili nezrovnalosti v prípade jedného z tovarov. Ide o ,,Hamánek – tuňák se zeleninou a bramoborem á 190 gramů, výrobca Slovácka Fruta, a.s., na Drahách 814, 686 04 Kunovice, DMT 13.1.2021.“

V analyzovanej vzorke sa zistil zvýšený obsah ortuti, pričom jeho hodnota bola trikrát vyššia ako uvedený limit. Väčšina zo 4 500 balení bola z Česka poslaná do zahraničia, v dôsledku čoho sa môže nachádzať aj na slovenskom trhu. Nebezpečná detská výživa sa momentálne sťahuje z trhu.

 

Zdroj: svscr.cz  |  Foto: svscr.cz, Pixabay

You Might Also Like