Schválené! Veľká pomoc pre rodičov od januára: Ako vám štát pomôže s výživným

Vymáhate od bývalého partnera alimenty na deti? Od budúceho roka to budete mať jednoduchšie.

Parlament v utorok rozhodol, že rodičom, ktorí sa o deti starajú, pomôže a zmierni podmienky nároku na náhradné výživné. Čo si bude vyžadovať nárok na dávku od štátu a čo ešte sa zmení? Kým dnes musíte alimenty vymáhať aspoň tri mesiace, od januára budú stačiť dva. Parlament definitívne prijal novelu zákona o náhradnom výživnom z dielne strany Smer.

„Matka už po dvoch mesiacoch príde na úrad práce a ten bude mať povinnosť podať automaticky trestné oznámenie na muža, ktorý neplatí. Je to významná pomoc pre rodiča, ktorému druhá strana neplatí výživné na dieťa,“ tvrdí predseda Smeru Robert Fico.

Prístup k náhradnému výživnému obmedzujú nielen požiadavky na vymáhanie alimentov, ale aj horná hranica príjmu domácnosti. V januári sa zvýši z 2,2-násobku na 3,3-násobku jej životného minima. Ďalšou novinkou bude zvýšenie maximálnej dávky.

 

Pôvodná novela, ktorú parlament prijal 16. októbra, mení aj Trestný zákon, keď sprísňuje trestný čin zanedbania povinnej výživy. Na to, aby sa ho niekto dopustil, bude stačiť, keď alimenty nezaplatí dva mesiace. Prezidentka Zuzana Čaputová sa obáva, že to bude viesť ku kriminalizácii vyššieho počtu ľudí, a zákon nepodpísala. Parlament však jej veto prelomil.

Dĺžka exekúcie

Po starom

● nárok na náhradné výživné si vyžaduje:

1. aby si rodič povinný platiť neplnil vyživovaciu povinnosť najmenej 3 mesiace v rade a

2. aby exekútor alimenty vymáhal aspoň 3 mesiace

 

Po novom

● bude stačiť, že:

1. nezodpovedný rodič nezaplatí najmenej 2 mesiace

2. exekučné konanie trvá najmenej 2 mesiace

 

Ako na to

● na úrade práce požiadate o náhradné výživné

● preukážete, že exekúcia trvá aspoň 2 mesiace a že spĺňate podmienky

● úrad vám prizná náhradné výživné

● na druhého rodiča podá trestné oznámenie

● exekútorovi oznámi, že vám poskytuje náhradné výživné

● ak exekútor alimenty vymôže, úrad mu oznámi, akú sumu vám poskytol

● exekútor túto sumu vráti štátu

 

Vymáhate od bývalého partnera alimenty na deti? Od budúceho roka to budete mať jednoduchšie.

Výška dávky

Po starom

● náhradné výživné je najviac vo výške 1,2-násobku životného minima dieťaťa

● od júla do decembra 2019 to predstavuje 115,15 €

 

Po novom

● výška náhrady bude obmedzená 3,7-násobkom životného minima dieťaťa

● od januára do júna 2020 to bude 355,05 €

 

Príjem domácnosti

Po starom

● priemerný mesačný príjem domácnosti nesmie presiahnuť 2,2-násobku jej životného minima

 

Po novom

● horná hranica priemerného príjmu domácnosti bude vo výške 3,3-násobku jej životného minima

 

Príklad

Vstupné údaje

● domácnosť: žena a jedno nezaopatrené dieťa

● životné minimum jedného dospelého: 210,20 €

● životné minimum nezaopatreného dieťaťa: 95,96 €

 

Výpočet hornej hranice príjmu

● rok 2019: 2,2 × (210,20 € + 95,96 €) = 673,55 €

● rok 2020: 3,3 × (210,20 € + 95,96 €) = 1 010,33 €

 

Čo s nedokončenými prípadmi?

Aj keď o náhradné výživné požiadate do konca tohto roka, už sa na vás môže vzťahovať nová, oveľa vyššia príjmová hranica. V konaní, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, sa bude postupovať podľa zákona účinného od 1. januára 2020.

You Might Also Like