POZOR! Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na dôležité informácie o spovediach počas veľkej noci.

Polícia Slovenskej republiky uverejnila na sociálnej sieti facebook dôležité informácie o spovedi počas veľkej noci.

 

KORONAVÍRUS A VEĽKÁ NOC: INDIVIDUÁLNA SPOVEĎ JE POVOLENÁ, ALE PLATIA PRÍSNE PRAVIDLÁ

Polícia ZDÔRAZŇUJE, že na základe usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky nie je organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce či farnosti povolené!

 

Vo výnimočných prípadoch (mimoriadnych, neodkladných) je povolená individuálna spoveď, ktorú je možné vykonať len:

1. ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení,
2. pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede (nie je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb),
3. na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických opatrení.

 

Osoba žiadajúca o individuálnu spoveď musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:


1. má príznaky respiračnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie),

2. bola v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 (v období kratšom ako 14 dní),

3. jej bola nariadená samoizolácia jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,

4. jej bola nariadená karanténa jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,

5. je liečená pre COVID-19 v domácnosti,

6. v prípade predchádzajúceho ochorenia na COVID-19 je už vyliečená a má negatívny laboratórny výsledok.

 

Na prístupných a označených miestach je pre prípad potreby nutné zabezpečiť v priestoroch spovede:


1. alkoholový dezinfekčný prostriedok,
2. jednorazové vreckovky,
3. vhodný bezdotykový odpadkový kôš (vložené nie jedno ale dve igelitové vrecká) na likvidáciu použitých vreckoviek.

Pri spovedi je nutné:

1. používať osobné ochranné prostriedky (rúško, rukavice),
2. dodržiavať osobnú a respiračnú hygienu – správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní,
3. dodržiavať dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta.

 

Celé znenie nariadenia nájdete:
http://www.uvzsr.sk/…/Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviat…

 

Prečítali ste si článok až do konca? Zaujal Vás? Potom môžte prácu redaktora odmeniť tým, že dáte článku na Facebooku lajk alebo ho budete zdieľať ďakujeme.

zdroj: Facebook Polícia Slovenskej republiky

You Might Also Like