Niet silnejšej ochrany ako požehnanie matky! Tu je návod, ako to urobiť správne

Na svete nie je nič silnejšie a čistejšie ako materinská láska. Nezáleží na tom, či má dieťa 5, alebo 40 rokov, požehnať ho nie je nikdy neskoro. To bude slúžiť ako spoľahlivá ochrana vo všetkých ťažkých situáciách. Ak máte ťažkopádne dieťa – požehnajte ho, ak býva často choré – tiež. Aj v prípade, že je u neho všetko v poriadku a je šťastné, požehnajte ho, aby mu neuškodila žiadna závisť.

Jeseň vždy sľubuje niečo nové. Niekto pôjde do školy, niekto na inštitút, niekto do armády, niekto chystá svadbu. Takže neľutujte niekoľko minút zo svojho času a požehnajte svoje dieťa pred dôležitým krokom do života.

Požehnanie matky

Prvá zmienka o požehnaní sa nachádza v Starom zákone v Biblii. Boh ho dal Adamovi a Eve, keď dal spravovať raj a naplnil zem. Energicky, dieťa je pokračovaním matky. Senzibili tvrdia, že na každého z nás má mama obrovský vplyv a sme s ňou spojení neviditeľnými niťami. To je dôvod, prečo ona môže priamo ovplyvniť osud svojho pokrvného.

Požehnaním, matka vytvára okolo dieťaťa akýsi ochranný štít, ktorý mu neumožňuje dostať sa do problémov a usmerňuje všetky akcie správnym smerom. Hovorí sa, že človek, ktorý má požehnanie od matky, stáva sa nezraniteľným. Je nemožné odmietnuť požehnanie, aj keď veci, na ktoré je potrebné dať požehnanie, sa rodičom nepáčia, inak dieťa môže byť vystavené neúspechu, ktoré ohrozuje život i zdravie.

S požehnaním pri dôležitých záležitostiach by mala matka čítať modlitbu a potom vyjadriť želanie. Pozitívny efekt sa dostaví už na siedmy deň.

Modlitba požehnania matky

Pane Ježiši Kriste, Syn Boží, na príhovory Tvojej Presvätej Matky, vypočuj ma, svoju nehodnú služobnicu.

Pane, v Tvojej milostivej moci sú moje deti, Tvoji služobníci.

Zmiluj sa a spas ich pre svoje Meno. Pane, odpusť im všetky hriechy úmyselné i neúmyselné, ktorých sa pred Tebou dopustili.

Kriste, Bože, veď ich na pravú cestu Tvojich prikázaní a osvieť ich myseľ svojím svetlom ku spaseniu duše a uzdraveniu tela. Pane, požehnaj im doma, v škole, na ceste a na každom mieste Tvojho panovania.

Pane, zachovaj ich pod svojou Svätou ochranou, pred letiacou strelou, jedom, ohňom, smrtonosnou ranou a zbytočnou smrťou.

Pane, ochraňuj ich od všetkých viditeľných i neviditeľných  nepriateľov, od každej nemoci, očisti ich od všelijakého poškvrnenia a daj im úľavu v ich duševných utrpeniach.

Pane, daruj im blahodať Tvojho Svätého Ducha na mnoho rokov života, zdravie a čistotu.

Pane, rozmnož a upevni ich duševné schopnosti a telesné sily, ktoré si im daroval. Daj im svoje požehnanie ku zbožnému, a ak je to Tvoja vôľa, rodinnému životu a nezahanbujúcemu rodeniu detí.

Pane, daruj mne, nehodnej a hriešnej služobnici Tvojej, rodičovské požehnanie pre moje deti a Tvojich služobníkov na nadchádzajúce ráno, deň i noc, pre Tvoje meno, lebo Tvoje Kráľovstvo je večné, nad všetko mocné a silné. Amen.

Dobrá rada na záver

Požehnávať môžete pred každou udalosťou. Matkám, ktoré posielajú svoje na dlhú cestu alebo na vojnu, sa odporúča čítať túto modlitbu počas siedmych dní.

Požehnajte svoje a dieťa a nezabudnite sa podeliť i tieto užitočné informácie so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach.

zdroj:takprosto.cc

You Might Also Like