MIMORIADNE: Štát prijal nové tvrdé opatrenia: Uzatvorenie prevádzok i izolácia! za TOTO hrozí pokuta 20 000 €!

Pokuta do výšky 1659 eur hrozí fyzickým osobám a až do 20 000 eur právnickým osobám za nedodržanie nariadenej karantény.

 

Polícia rieši zatiaľ viac ako 200 prípadov, keď došlo k porušeniu povinnej karantény. Všetci títo ľudia dostanú pokutu v maximálnej výške 1659 eur. Ak poznáte niekoho, kto porušuje povinnú karanténu, volajte štátnu políciu na 158 alebo mestskú políciu 159 alebo regionálnu pobočku Úradu verejného zdravotníctva.

 

Krízové opatrenia, ktoré prijal ÚVZ

 

A)

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

B)

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento
zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky
rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do
prevádzky).

C)

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 37712004 Z. z., aby
nezatvorii prevádzky uvedené v bode A.

D)

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú
z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

 

 

Zdroj: ÚVZ

You Might Also Like