Láska je o schopnosti akceptovať niekoho, aj keď mu úplne nerozumieme

Vzťahy, ktoré máme s ostatnými ľuďmi sú dôležité pre náš osobný rast a často si tiež myslíme, že musíme našich milovaných pochopiť na všetkých úrovniach – ale to nie je úplne pravda.

Už ste niekedy boli v situácii, kedy si jednoducho nerozumiete, alebo neviete pochopiť, či daná osoba spadla z neba – ako niekto Vám tak blízky môže takto reagovať, alebo mať taký názor?

Možno trpia depresiou o svojej perspektíve a svet okolo nich je bezútešný a vy máte jednoducho pocit, že nedokážete pomôcť ani im úplne porozumieť. To sú situácie, kedy za svoju podporu a pochopenie danej osoby zažijete tvárou v tvár len nepriateľstvo prípadne pocit hanby, že Vám sa darí lepšie.

Existujú rady, ktoré stoja za zváženie, pokiaľ ide o našich milovaných, ktorých myšlienky,názory a reakcie môžu vyvolávať dojem zmätenosti a frustrácie. Pochopenie týchto základov nám ukáže, ako mať skutočne rád, prijať ich názory a reagovať na ne nekritickým spôsobom.

Význam empatie

Empatia, alebo schopnosť vžiť sa do pocitov druhej osoby, nám ukazuje cestu, ako skutočne milovať inú osobu. Keď sa neviete zhodnúť v niektorých otázkach, či už ide o veľké veci, ako je manželstvo alebo náboženstvo, alebo malé veci ako to,čo bude na večeru, je dôležité byť empatický, pretože sa tým pokúšate preklenúť priepasť medzi vami dvoma.

Empatia nás tiež núti byť súcitnými.Súcit vám umožní spojiť sa s inou osobou a pokúsiť sa vidieť veci z jej pohľadu. To vám dá možnosť nahliadnuť do ich správania, ako a prečo reagujú a konajú spôsobom, akým to robia.

Často sa ocitáme v situáciách možného konfliktu s milovanou osobou, ale keď k tomu príde, skúste sa zastaviť a spýtať sa samého seba, prečo dotyčná osoba koná práve takto.

Ovládanie sa je kľúčom

Často sa vraví, že nemôžete ovládať situáciu, môžete ovládať len vašu reakciu na ňu. To platí aj o tom, aký prístup k ľuďom si zvolíte. Všetci sme citlivé, prepojené bytosti a naše myslenie a konanie môže mať oveľa väčší vplyv na iných, než si vieme predstaviť.

Naše reakcie môžu vyvolať myšlienky a správanie u druhých, ako v pozitívnom zmysle, tak aj v tom negatívnom. Napríklad ak vaša reakcia na niekoho, kto vás ignoruje a vy neviete prečo, je hnev, okamžite vyvoláte negatívnu reakciu. Buďte pokojní a aj keď dotyčná osoba vysiela nejasné signály o pochybnosti, pokojom skôr či neskôr docielite pozitívnu reakciu.

Pripustenie rôzneho zmýšľania a iných perspektív

Ľudia sú prirodzene veľmi sebeckí vzhľadom k tomu, že sa domnievajú o správnosti svojho myslenia, perspektivity a názorov, zatiaľ čo názory iných sú tie nesprávne. Zväčša neberieme do úvahy, že ľudia nemajú rovnaké životné skúsenosti a myšlienkové vzory sa menia vplyvom udalostí. Radi si myslíme, že ľudia najbližšie k nám premýšľajú podobným spôsobom, čo môže byť pravda, ale to takmer nikdy neplatí, dokonca ani u párov, ktoré sú spolu 40 či 50 rokov.

Buďte si vedomí skutočnosti, že tak, ako vy vnímate problém, situáciu alebo spôsob reagovania ešte neznamená, že tak reagujú aj ostatní. Rozšírte si obzor tým, že zistíte pohľad druhej osoby, čo vám nielen pomôže pochopiť, ale aj znížiť počet predpokladov o jeho konaní a vám umožní prejaviť viac súcitu a empatie.

Na záver

Na konci dňa je všetko o sebauvedomovaní a prijatí nekritického postoja voči milovanej osobe. Nemôžeme očakávať, že budeme plne chápať zmýšľanie najbližších, ale dynamika vzťahu môže byť v harmónii pre všetky zúčastnené strany, keď sa naučia, ako na seba pozerať, ako byť menej sebecký a mať viac porozumenia. Prijímanie týchto situácií a osoby ako takej, že je odlišná od nás samých, dáva priestor pre empatiu, pravú lásku a rýdzi rešpekt navzájom voči sebe.

You Might Also Like