Deň vášho narodenia predurčí, ako bude vyzerať celý váš život. Je až neuveriteľné, ako toto sedí!

Ako prvé dostane dieťa do vienka hneď po narodení okrem času a pôrodnej váhy tiež dátum. A práve dátum veľmi významne ovplyvní povahu človeka. Odhaľte spolu s nami kladné ale aj záporné stránky vášho osudu…

Číslice vášho dátumu narodenia ovplyvnia celý váš život. Neveríte? Posúďte sami!

Jednotka

Klady: nezávislosť, kreativita, originalita, sebavedomie, rodený vodca, inovátor a najmä individualista, ktorý je veľmi ambiciózny ochotný ísť nekompromisne za svojím cieľom.

Zápory: neochota počúvať druhých, nerád prijíma rozkazy, je mu vlastná arogancia, impulzívnosť a tvrdohlavosť. Vzhľadom k jeho odmeranosti horšie vyjadruje náklonnosť a hĺbku citov svojim najbližším.

Dvojka

Klady: precitlivenosť, nežnosť, potreba pomáhať, utešovať, byť neustále v kontakte s ostatnými, milovať a byť milovaný, sú to vynikajúci diplomati, úprimní a veľmi vzdelaní, veľkí romantici a umelci.

Zápory: netúžia byť v centre pozornosti, radšej idú s davom, neradi prejavujú vlastnú iniciatívu, spoliehajú sa na svoje okolie, nadmerná plachosť im bráni v tom ísť za svojím vysneným cieľom, radšej prepadajú sebaľútosti a majú sklony upadať do depresie.

Trojka

Klady: neuveriteľná komunikatívnosť, predstavivosť, porozumenie, večný optimista, ktorý je schopný užívať si život plnými dúškami, večne v dobrej nálade, neustále milujúci všetko okolo seba.

Zápory: tiež trojky, rovnako ako dvojky, mávajú sklony ku smútku, melanchólii a sebaľútosti. Môže za to ich bujná fantázia, kedy vidia niečo, čo v skutočnosti nie je a zbytočne zveličujú banálny problém.

Štvorka

Klady: svedomitosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, seriózne rokovanie, logický prístup k problémom, ochota pomôcť druhým, nie je nič, čo by bolo pre štvorku problém, so všetkým si vie poradiť.

Zápory: neuznávajú u druhých slabosť, lenivosť, zle odvedenú prácu a nespoľahlivosť. Zo svojho neúspech bývajú veľmi často na pokraji zrútenia, ale nakoniec zvíťazí ich zdravý rozum a nezdar ich ženie ďalej.

Päťka

Klady: dobrodruh, cestovateľ, bohém, neustále v pohybe, miluje tajomno, rád skúma, priťahuje ho všetko tajomné a nepoznané. Miluje výzvy, dokáže sa rýchlo nadchnúť pre nové dobrodružstvá

Zápory: prílišná zbrklosť, unáhlenosť a netrpezlivosť často vedú k úplne zbytočným problémom a nedorozumeniam. Neschopnosť riešiť problémy s chladnou hlavou a rozvahou.

Šestka

Klady: čestnosť, vernosť, porozumenie, láska, zmysel pre rodinu, zodpovednosť, praktickosť a príjemnosť. Túžba byť potrebný a nenahraditeľný.

Zápory: žiarlivosť, sklon k vlastníctvu, tvrdohlavosť a potreba neustáleho obdivu a chvály zo strany svojich priateľov a rodiny. Nemá rád ľudí, ktorí nesúhlasia s jeho názormi.

Sedmička

Klady: múdrosť, inteligencia, túžba po poznaní, vzdelanie, miluje knihy, samotu a dokonalosť. Je veľký perfekcionalista, má silný potenciál v oblasti vedy a vynálezov.

Zápory: uzavretosť, tendencia sa izolovať, má sklon k hádkam, sarkazmu, je veľmi tvrdohlavý, často podráždený a výbuchy hnevu sú veľmi časté.

Osmička

Klady: symbol sily, inteligencie, porozumenia, pomôcť, majú vrodenú túžbu dosiahnuť úspech ako v pracovnom aj súkromnom živote, sú veľmi milujúci so zmyslom pre rodinu. Sú odborníkmi vo svojich profesiách, dokážu viesť kolektív a rozhodovať.

Zápory: nadmerné ambície, tvrdosť ako k sebe, tak aj k druhým, netrpezlivosť, snaha mať všetko najradšej hneď, neschopnosť tolerovať chyby u podriadených.

Deviatka

Klady: sentimentálna romantická duša, nezištný priateľ, partner a človek, ktorý nie je neschopný oplácať zlo zlom, zodpovedný a veľkorysý.

Zápory: ľahko odpúšťa urážky, veľkoryso prehliada nedostatky iných a to aj svojich podriadených, ktorí toho zneužívajú, vie síce získať peniaze, ale nevie hospodáriť.

Desiatka

Klady: jednoduchosť, priamočiarosť, veľké sebavedomie, neschopnosť intrigovať, volia radšej jednoduchú cestu k dosiahnutiu cieľa, neznáša ťažkosti, miluje rodinu a poriadok.

Zápory: majetníckosť, arogancia, problémy rieši keď je neskoro, neznáša pravdu, presadzuje svoju vôľu a svoje názory, dokáže urážať ľudí vo svojom okolí, bez toho by mal dôvod, často prepadá hnevu a hneď zase melanchólii.

Jedenástka

Klady: jemnosť, milujúce srdce, otvorenosť, nadpozemsky čistá duša ochotná vždy podať pomocnú ruku, dokáže načúvať ostatným, nie je slepá k potrebám iných.

Zápory: niekedy až moc dôvery môže škodiť, neschopnosť rozlíšiť ukryté zlo v inom človeku, hlavu stále v oblakoch, malý alebo takmer žiadny vrodený pud sebazáchovy, absencia pre tvrdú realitu dnešného života.

Dvanástka

Klady: pevná a neochvejná vôľa, zdravý a pozitívny prístup k životu, neutíchajúcej energie, vnútorná sila, harmónia, skvelý talent všetko organizovať, viesť a riadiť.

Zápory: prílišná horlivosť, snaha byť za každú cenu o krok napred, neschopnosť odpočívať, zastaviť sa a len tak načúvať prírode.

Trinástka

Klady: celoživotná snaha po dokonalosti, úspechu, obdivu, uznaní, neustála nutnosť robiť zmeny.

Zápory: neznášanlivosť voči ostatným, neschopnosť tolerovať iné názory, lenivosť a z vlastného neúspechu viniť druhé, hľadať chyby inde a nie u seba.

Štrnástka

Klady: potreba úplnej voľnosti a slobody, zmyselnosť, vášnivosť, tolerancia, oddanosť, potreba milovať a lásku dostávať.

Zápory: nekontrolovateľný hnev, neschopnosť udržať si materiálne hodnoty a čeliť nepríjemným situáciám, časté striedanie partnerov a to aj v období trvalého vzťahu.

Pätnástka

Klady: veční snílkovia a vynálezcovia, mlčanlivosť, uzavretosť, citlivosť a súcit, to sú vlastnosti pätnástky a tiež veľká miera vnímania bolesti a utrpenia druhých.

Zápory: neschopnosť vyjadriť nespokojnosť, radšej mlčia a trpezlivo znáša urážky a výčitky, často neoprávnené, nevedia sa zmieriť s kritikou, nezvládajú riešiť banálne problémy, všetko si príliš berú k srdcu.

Šestnástka

Klady: vzdelanosť, zodpovednosť, veľkorysosť, citlivosť, nezávislosť, tajomno. Vynikajúca intuícia, schopnosť zaujať ako svojim neodolateľným šarmom, tak inteligenciou. Je jemný a verný partner.

Zápory: nadradenosť, povýšenosť, častá snaha uzatvárať sa do seba, niekedy ale zdržanlivosť a nespolečenskost.

Sedemnástka

Klady: citlivosť, vytrvalosť, oddanosť, tvrdohlavosť, úprimnosť, láskavosť a potreba milovať.

Zápory: neznášajú faloš, pokrytectvo, odmietnutie, vyžadujú absolútnu oddanosť a pozornosť, vždy obhajuje svoj názor aj za cenu toho, že je chybný.

Osemnástka

Klady: veľká odvaha, zmysel pre spravodlivosť, čestnosť, na ochranu rodiny a priateľov sú schopní všetkého, zakladajú si na svoje bezchybné povesti a ich dané slovo je nad zákon. Vo vzťahu si váži hlavne vzájomnej úcty.

Zápory: silné až nezdravé emócie ohľadom ich vzhľadu a charakteru, ak sa niekto dotkne ich povesti, prepadajú do depresie a za každú cenu sa snaží všetko napraviť, bývajú veľmi vzťahovační a ľahko sa urazí.

Devätnástka

Klady: odhodlanosť, otvorenosť, odvaha, energia vo všetkom čo robia, vytrvalosť a pracovitosť je ich prirodzenosť. Milujú stabilitu ako v rodine, tak aj v zamestnaní, neznáša zmeny.

Zápory: materialisti, ktorí idú tvrdo za svojím, všetko hodnotí z pohľadu koľko a čo za to. Peniaze a zasa peniaze, to je ich alfa omega.

Dvadsiatka

Klady: verný priateľ, veselý spoločník milujúci oslavy, večierky, zábavu, vzrušenie, hudbu, tanec, jednoducho spoločnosť.

Zápory: ľahko prepadá melanchólii, stále si sťažuje na nepriazeň osudu, je večne nespokojný sám so sebou, ľahko sa nechá ovplyvniť inými. Neznáša samotu, odmietnutie alebo ignorovanie.

Dvadsať jednička

Klady: zmysel pre poriadok, poriadok, praktickosť, schopnosť dosiahnuť úspech, nájsť zodpovedajúce prácu a udržať si dosiahnutého spoločenského postavenia.

Zápory: príliš si zakladajú na svojom bohatstve, úspechu, sú cynickí, arogantný, radi opovrhujú inými menej úspešnými, ktoré často vystavujú svojim ironickým poznámkam.

Dvadsať dvojka

Klady: široký pohľad na svet, vzdelanosť, skromnosť, zodpovednosť, túžba prebádať vzdialené svety, vesmír a nakuknúť do všetkých zákutí nepoznaného.

Zápory: vyžadujú povzbudenie od ostatných, milujú chválu a uznanie, ich ješitnosť je nesmierna, nemajú radi kritiku, neúspech a ignorovanie. Vždy chcú byť stredobodom pozornosti.

Dvadsať trojka

Klady: vášeň, túžba po dobrodružstve, odvaha, rozhodnosť s akou sa ženou neustále za novým a novým, čo je posunie ďalej, optimizmus a zvedavosť, neskutočná príťažlivosť pre opačné pohlavie.

Zápory: ich zmyselný vzhľad je často privádza do problémov, s ktorými si mnohokrát nevedia rady, občas si ich privodia svojím správaním sami. Sú príliš slobodomyseľní, občas by neškodila trocha pokory a odriekania.

Dvadsať štvorka

Klady: ohľaduplnosť, lojalita, rozvaha a zmysel pre spravodlivosť a všetko dokonalé a krásne. Všetko musí byť na svojom mieste a v čistote, milujú tvoriť a pracovať rukami.

Zápory: neradi sa púšťajú do úloh, ktoré sa zdajú byť zložité alebo nemožné. Väčšinou nad všetkým dlho premýšľajú a ako sa rozhodnú, potrebujú občas trochu postrčiť.

Dvadsať päťka

Klady: citlivosť, oddanosť, láskavosť, vrodená intuícia hraničiace s nadprirodzenými schopnosťami, inteligencie a skromnosť.

Zápory: prehnaná citlivosť, snaha všetko riadiť a rozhodovať, aj keď to myslí dobre, často bývajú nepochopení a to nesú veľmi ťažko.

Dvadsať šestka

Klady: veľmi silná vôľa spojená s potrebou ochraňovať, množstvo energie a schopnosť viesť, citlivosť a oddanosť. Vernosť a predovšetkým príjemnosť.

Zápory: túžba po neobmedzenej moci, domýšľavosť, presvedčenie o vlastnej veľkosti a nadradenosti, netolerancia slabosti.

Dvadsať sedmička

Klady: veľké liečiteľské schopnosti, vnímavosť, otvorenosť, snaha pomáhať druhým, láskavosť a láska ku všetkému živému.

Zápory: prílišné sebavedomie, neschopnosť uznať chybu, netrpezlivosť, zmeny nálad do výbuchov hnevu až k nekontrolovateľnému plaču a zúfalému rokovania.

Dvadsať osmička

Klady: zakorenený zmysel pre zodpovednosť, poriadok, poriadok, dodržiavanie pravidiel, inteligencia, láskavosť a priateľskosť. Neznáša hádky a rozpory. Má tvorivé schopnosti a predstavivosť.

Zápory: nechce si priznať svoj omyl, hľadá vinníka inde, neustále má sklon niečo riešiť, naprávať a urovnávať.

Dvadsať deviatka

Klady: toto je bytosť idúce z extrému do extrému. Na jednej strane rodený diplomat a verný partner, na druhej nespútaný dobrodruh a vášnivý milovník.

Zápory: nikdy neviete, čo práve v tejto chvíli urobí, či bude tým hodným, alebo zlým, často sa zamiluje do zlej osoby, ktorá v ňom vyvoláva pocit neistoty a malosti, aj keď je to v skutočnosti naopak.

Tridsiatka

Klady: húževnatosť, schopnosť dokázať mnohé, nezávislosť, takmer slonia pamäť a úplná sústredenosť. Neuveriteľne rýchlo a správne sa dokáže rozhodovať, má zmysel pre praktickosť.

Zápory: občas je duchom úplne neprítomný, silne sústredený, nevníma okolie, dokáže sa úplne ponoriť do riešenia vzniknutej situácie, býva veľmi úprimný a mnohokrát si ani neuvedomí, ako jeho úprimnosť môže druhých raniť.

Tridsať jednička

Klady: nezávislosť, kreativita, voľnosť, sloboda, dokonalosť s akou vykonávajú prácu je neskutočná, vynikajúce organizačné schopnosti a odvaha pustiť sa do každej úlohy.

Zápory: netolerujú lajdáctvo, nesvedomitosť, nedochvíľnosť a hlavne nikdy neodpúšťajú lož. Sú na svojich podriadených veľmi prísni a vyžadujú vždy perfektnú prácu, neuznávajú žiadnu ľudskú slabosť.

 

 

Prečítal si si článok až do konca? Zaujal ťa? Potom môžeš prácu redaktora odmeniť tým, že dáš článku na Facebooku lajk alebo ho budeš zdieľať ďakujeme.

 

You Might Also Like