Čo hovorí práčka? Zhromaždili sme všetky chybové kódy pre rôzne modely práčiek … Konečne viem, prečo mi toto svieti

Moderné práčky – skutočne ju nájdeme v každej rodine. Toto zariadenie nám poskytuje bežné pranie, sušenie a prípadne i žehlenie. Práčky sú vybavené mnohými funkciami, medzi ktorými je aj možnosť samostatne diagnostikovať problémy. Pozrime sa, čo môže povedať práčka.

Kódy chýb práčok 

Indesit, Ariston

F01 – problémy s prevádzkou hnacieho motora v dôsledku skratu v riadiacom obvode.

F02 – žiadny signál na motore bežiaceho na technogeneratore s elektronickým regulátorom.

F03 – výskyt problému s teplotným senzorom.

F04 – stroj signalizuje poruchu snímača hladiny vody.

F05 – ťažkosti s odtokom vody.

F06 – tlačidlo poplachového signálu v sérii SP v rade Ariston Dialogic.

F07 – práčka varuje, že vykurovacie teleso nie je ponorené do vody.

F08 – porucha vykurovacieho telesa.

F09 – zlyhanie elektronického riadenia.

F10 – chyba v snímači hladiny vody.

F11 – výskyt problému s odpadovým čerpadlom.

F12 – problémy v komunikácii medzi elektronickým regulátorom a zobrazovacím modulom.

F13 -chyba v sušení (chybná kontrola siete t0).

F14 – porucha sušenia (sušenie nie je súčasťou).

F15 – zlyhanie sušenia (sušenie nie je vypnuté).

F17 – chyba v blokovacom zámku (dvere nie sú riadne uzavreté).

F18 – chyba v mikroprocesore.

Candy

E01 – problémy s prevádzkou zamykania dverí zariadenia.

E02 – signál problému s prívodom vody: jej hladina nedosahuje alebo prekračuje normu.

E03 – výskyt problému s odvodňovacím systémom.

E04 – stroj signalizuje poruchu s liatím vody: jej úroveň je vyššia ako normálne.

E05 – problémy so snímačom teploty, nie je teplá voda.

E07 – signalizuje problém s hnacím motorom (chybný technogenerátor).

E09 – porucha v hnacom motore (nie je rotujúci hriadeľ).

 

Asko

E01, Motor fault – chyba v hnacom pohone.

E02, Water inlet fault – signál z radu problémov súvisiacich s vodou.

E03, Draining fault – problémy v odvodňovacom systéme.

E04 – Zariadenie signalizuje, že nemôže poskytnúť dostatočné množstvo vody.

E05, E06 – problémy s horúcou vodou.

Door lock fault – dvere nie sú úplne uzavreté.

Floaming – zvýšené penenie.

Overfilling, Over flov – prepad vody v nádrži práčky.

Termistor fault – chyba práce snímača teploty.

Pressure sensor error – snímač hladiny vody je chybný.

Samsung

E1 – chyba bratia vody

E2 – problémy pri vypúšťaní vody (doba vypúšťania je odlišná od stanovenia výrobcu).

E3 – pri naberaní voda dosiahla úroveň „pretečenia“.

E4 – množstvo bielizne vloženej do práčky je vyššia, než je obvyklé.

E5, E6 – problémy teplej vody.

E7 – chyba v snímači vody.

E8 – teplotné podmienky nie sú splnené.

E9 – práčka signalizuje únik vody.

 

LG

PE – problémy s prevádzkou senzora hladiny vody.

FE – nádrž je pretečená vodou.

DE – problémy s dverovými blokátormi (skontrolujte, či je dostatočne uzavretý).

IE – problém s naberaním vody: práčka nemôže nabrať dostatok tekutín.

OE – problémy s odtokom: je nutné skontrolovať stav hadice a filtra.

UE – porušenie vyvažovania bubna.

tE – teplotné podmienky nie sú splnené.

LE – chyba v blokovacom mechanizme.

CE – práčka signalizuje preťaženie hnacieho motora.

E3 – systém nemôže určiť zaťaženie.

AE – práčka signalizuje poruchu automatického vypnutia systému.

E1 – únik vody v dne.

HE – vykurovacie teleso je porušené.

SE – systém detekoval chybu vypínača hnacieho motora.

 

Kaiser

E01 – žiadny signál na uzavretie poklopu: pranie je zastavené.

E02 – zariadenie signalizuje, že čas plnenia nádrže prekročila 2 minúty. Systém pokračuje na pranie.

E03 – vypúšťanie vody prekročené o 1,5 minút.

E04 – stroj signalizuje problém napúšťania vody (pretečeniu nádrže). Systém skracuje pranie vypúšťa vodu.

E05 – problém nalievania vody. Pokiaľ po 10 minútach nenastane žiadny signál zo senzora „nominálna úroveň“ práčka sa zastaví.

E06 – problém s odvodnením. Ak sa po 10 minútach nenastane žiadny signál „prázdna nádrž“ senzorom, práčka sa zastaví.

E07 – voda vyteká do žumpy.

E08 – nastavenie siete nie je správne. Výrobcovia odporúčajú napätie 190-253 voltov.

E11 – porucha blokovania zámku.

E21 – chyba v poháňacom zariadení. Pranie sa zastaví.

E22 – hnací motor sa otáča sám o sebe, bez príkazu.

E31 – porucha snímača teploty (s najväčšou pravdepodobnosťou, to predchádza ku skratu v reťazci).

E32 – porucha teplotného snímača (otvorený obvod).

E42 – zlyhanie, dvere boli blokované po dobu 2 minút po praní.

Electolux, Zanussi

E11 – stroj zistil problém s nahromadenou vodou.

E13 – únik vody v pracom bubne stroja.

E21 – výskyt problémov s odvodnením: voda sa neodstráni z nádrže po dobu 10 minút.

E23 – stroj signalizuje zrútenie triak (vypúšťacie čerpadlo).

E24 – vznik problémov s odvodnením: Systém zistil poruchu vypúšťacieho čerpadla okruhu triak.

E33 – nezodpovedajúca operácia snímača hladiny vody.

E35 – problém napúšťania vody. Hladina vody v pracovnej nádrži je vyššia, než je obvyklé.

E36 – poškodenie senzora, ktorý varuje v neprítomnosti PETN o požadovanom množstve vody.

E37 – porucha snímača vodnej hladiny.

E39 – snímač pre zlyhanie pretečenia hladiny vody.

E41 – dvere nie sú úplne uzavreté.

E42 – porucha systému zamykania zámku poklopu.

E43 – chybný triak uzamknutia zámku.

E44 – systém detekoval prerušenie snímača uzatváracieho poklopu.

E45 – neschopnosť uzamknúť ovládací poklop (elektronický regulátor).

E51 – zlyhanie hnacieho motora, ktorá predchádzala ku skratu v ovládacom prvku – triak.

E52 – nedochádza ku kontaktu medzi elektronickým regulátorom a otáčkomerom.

E53 – porušenie kontrolného pohonu obvodu.

E54 – zlyhanie jedného z týchto dvoch skupín kontaktov spätných relé hnacieho motora.

E61 – narušené teplotné podmienky, voda nedosahuje teplotu nastavenú v programe.

E66 – porucha systému je detekovaná PETN relé.

E71 – narušený snímač teploty (vysoký odpor).

 

Nezabudnite článok zdieľať aj s vašimi priatelmi na facebooku!

You Might Also Like