Ak si všimnete týchto príznakov musíte rýchlo konať! Môže ísť o mŕtvicu a o váš život

 

Mŕtvica – cievna mozgová príhoda s poškodením mozgového tkaniva a porucha jeho funkcií. Existujú rôzne dôvody, prečo sa to stalo: nedostatočné zásobenie jednej časti mozgu, embólie alebo trombózy spojené s ochorením krvi, ciev a srdca.

 

 

 

Každý človek by mal vedieť, aké sú prvé príznaky cievnej mozgovej príhody, aby sme čím skôr mohli zachrániť ľudský život . Závisí od toho každá minúta!

Príznaky mŕtvice:

Náhla a bezdôvodná bolesť hlavy.
Svalová slabosť alebo necitlivosť polovice či časti tela (tvár, ruky, nohy).
Rozmazané videnie alebo dvojité videnie.
Nezreteľná reč.
Náhla strata rovnováhy, často sprevádzaná nevoľnosťou a stratou vedomia.
Prvá pomoc pri mŕtvici

Ihneď zavolajte sanitku – rýchla pomoc odborníkov je v tomto prípade veľmi dôležitá
Skontrolujte, či môže pacient dýchať. Ak sú s tým problémy, umiestnite ho do polohy na bok a vyčistite dutinu ústnu
Premiestite postihnutého do pohodlnejšie polohy. Názor, že pri cievnej mozgovej príhode sa s pacientom nesmie hýbať je len mýtus.
Ak je to možné, zmerajte mu tlak a zapíšte si tieto hodnoty.

 

 

 

 

Pokúste sa zistiť, či a kedy sa mŕtvica vyskytla u pacienta.
Nepodávajte mu žiadne tekutiny ani potravu. Mohlo by to zhoršiť celkový stav.

 

 

V žiadnom prípade mu nedávajte lieky.

Nijako neznižujte krvný tlak. Zvýšený tlak v prvých hodinách mozgovej príhody – tempo, ktoré je spojené s adaptáciou mozgu.

 

 

Už v prvých troch hodinách od vzniku mŕtvice môže byť u pacienta vykonaný núdzový úkon – trombolýza. Vnútrožilovo sa pomocou katétra rozpustí krvné zrazeniny blokujúce mozgovú tepnu. Tým sa znižuje, alebo dokonca vylučuje poškodenie mozgu.

 

 

 

You Might Also Like