11 dôvodov prečo by deti do 12 rokov nemali používať smartphony ani tablety

Technológia sa stále rozvíja a už niekoľko rokov nám umožňuje žiť pohodlnejší život. Viete ale, čo tieto mobilné zariadenia spôsobujú deťom?

Deti by mali mať zamedzený prístup k zariadeniam ako mobilné telefóny, tablety a podobne. Tieto technológie majú na deti 4 až 5 krát viac nepriaznivý dopad než bežné televízory. To u nich môže viesť k vývojovým poruchám.

 

 

Mnoho štúdií poukazuje na to, že dané technológie detské zdravie poškodzujú. Napriek tomu mnohí dospelí svojim ratolestiam naďalej k týmto zariadeniam umožňujú neobmedzený prístup.

Nielen deti, ale dokonca aj batoľatá sa dnes ponárajú do virtuálneho sveta, čo ich ochudobňuje o kriticky dôležité faktory pre ich správny vývoj, správanie a učenie.

Nasleduje 11 dôvodov, prečo by ste svoje deti mali držať preč z dosahu elektronických zariadení.

 

Rýchly rast mozgu
Medzi narodením a 2 rokmi sa objem mozgu dieťaťa strojnásobí a pokračuje v rapídnom rozvoji až do veku 21 rokov. Skorý vývoj mozgu je ovplyvňovaný stimulmi z prostredia, respektíve ich nedostatkom.

Mozog vystavený nadmernému používaniu týchto technológii ukázal neskôr sklony k nedostatku pozornosti, oneskorenému kongnitivnímu vývoji, poškodenie intelektu, zvýšenie impulzivity a zníženie schopnosti samoregulácie.

Spomalený vývoj

 

 

Mobilné technológie obmedzujú pohyb detí, čo spomaľuje ich vývoj. 1 z 3 detí prichádza do školy s oneskoreným mentálnym vývojom, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich akademické pokroky. Pohyb posilňuje pozornosť a schopnosť učiť sa. Ak sa používajú technológie pred 12. rokom života, má to na deti neblahý vplyv.

 

Epidémia obezity
Deti, ktorým je dovolené mať vo svojej detskej izbe elektronické zariadenia, majú o 30% vyššie riziko obezity. V USA a Kanade je každé tretie dieťa obézne. Európa je v tomto rýchlo dobieha. U 30% obéznych detí dochádza k rozvoju cukrovky.
Obézni ľudia majú oveľa väčšie riziko infarktu a mozgovej mŕtvice. To výrazne skracuje ich vek dožitia. Deti 21. storočia môžu byť prvou generáciou, ktorá neprežije vlastních rodičov.

 

Nedostatok spánku

 

 

60% rodičov u svojich detí nekontroluje používanie mobilných technológií. 75% detí má povolené ich používať v detských izbách. Uvedených 75% detí má permanentne nedostatok spánku a to až do tej miery, kedy to ovplyvňuje ich známky v škole.

Duševné ochorenie
Nadužívaniu technológii je kauzálny faktor mnohých duševných chorôb ako depresia, úzkosť, poruchy nadväzovanie vzťahov, nedostatok pozornosti, autizmus, bipolárna porucha, psychóza a problémové detské správanie. Dnes má 1 zo 6 detí nejaký problém s duševným zdravím.

 

Agresivita
Násilie v médiách vyvoláva agresivitu aj u detí. Mnohé hry v mobiloch sú násilného alebo sexuálneho charakteru, čo má na deti rovnako nepriaznivý vplyv. V USA je už násilie v médiách charakterizované ako riziko pre verejné zdravie, pretože priamo ovplyvňuje agresivitu detí.
Je registrované čoraz častejšie použitie sily a odlučovacích miestností na zvládanie agresívnych prejavov detí.

 

Digitálne demencie

 

 

Médiá zobrazujúci rýchly pohyb dokážu vyvolať nedostatok pozornosti a zníženú koncentráciu.
Zhoršujú pamäť tým, že mozog si preusporiadáva neurónové spojenia v prednej mozgovej kôre. Deti, ktoré nedokážu koncentrovať svoju pozornosť, sa nedokážu ani učiť.

Závislosť
Keď rodičia vystavujú deti väčšiemu množstvu technológiu, sami sa od nich odpútavajú. Pri absencii väzby rodiča a dieťaťa, sa dieťa viaže na zariadení. To následne vedie k závislosti. 1 z 11 detí vo veku 8 až 18 rokov je dnes závislých na technológiách.

Emisie elektromagnetického žiarenia
V máji 2011 zaradila svetová zdravotnícka organizácia (WHO) mobilné telefóny do rizikovej kategórie 2B (možný karcinogén) práve kvôli ich radiačným emisiám.

V roku 2013 doktor Anthony Miller z Univerzity v Toronte, Fakulty verejného zdravia, na základe výskumu odporučil, aby frekvencie mikrovlnného žiarenia boli zaradené do kategórie 2A (pravdepodobne karcinogénny).
Neudržateľnosť
Spôsob, akým sú dnes deti vychovávané a vyučované v oblasti technológii, je neudržateľný. Deti budúcnosti žiaľ nebudú, pretože neexistuje budúcnosť pre deti, ktoré technológie využívajú až príliš.

Záťaž pre oči
Je bežné, že u detí, ktoré sa celé hodiny pozerajú na obrazovku, sa rozvinie ochorenie zraku. Hovorí sa tiež, že trpí syndrome počítačového videnia. Nedávno prebehla médiami správa, že je dnes o 30% viac krátkozrakých detí.

Príčinou je jednak dlhodobé pozeranie do blízka a tiež nedostatok denného svetla, pretože deti sedia doma pri obrazovkách namiesto hrania sa vonku. Problémom sa zrakom u detí dokážete predísť tak, že im budete limitovať čas ich sledovanie na 30 minút denne.

You Might Also Like